geheimen van

Introductie

W

aarom mensen geheimen hebben is nog niet helemaal duidelijk. Omdat het moeilijk is geheimen wetenschappelijk te onderzoeken is er relatief weinig bekend over dit fenomeen. Gelukkig is de laatste 10 jaar het aantal wetenschappers dat onderzoek doet naar geheimen sterk toegenomen. En die wetenschappers zijn hard nodig, want het fenomeen geheim heeft zo veel kanten dat meerdere onderzoeksvelden zich er mee bezig houden. Zo worden geheimen onderzocht door o.a. filosofen, sociologen, psychologen en medici.

Op de volgende paginas wordt de kennis die tot op heden over geheimen bekend is weergegeven. Vaktermen zullen wij zo veel mogelijk vermijden, en waar nodig zullen we extra informatie geven om iets te verduidelijken. Maak in het menu aan de linkerkant een keuze of klik direct op het onderwerp hieronder. De paginas zijn als volgt onderverdeeld:

Onderzoek Universiteit van Tilburg

Wil je het onderzoek naar geheimen verder helpen? Dat kan! De Universiteit van Tilburg doet onderzoek naar de redenen die mensen hebben om geheimen te houden. Speciaal voor het onderzoek is een online en anonieme vragenlijst gemaakt die je kunt invullen. Surf naar www.uvt.nl/geheimenonderzoek of klik HIER om naar deze vragenlijst te gaan.

Copyright © 2019 Geheimen van Nederland! De anonieme geheimensite! Geheimen van Nederland staat onder eindredactie van psycholoog-onderzoeker dr. Andreas Wismeijer.
Site built by B-nuts