geheimen van

Gevolgen van geheimen

A

l sinds het begin van de beschaving word er gedacht dat het hebben van geheimen gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Zo schreven de Stoïcijnse filosofen in de eerste 2 eeuwen van de jaartelling elke dag hun gedachten en handelingen op in dagboeken en brieven om zichzelf beter te leren kennen met het oog op moreel en lichamelijk welzijn. De oude Mexicanen schreven onvruchtbaarheid toe aan het hebben van geheimen van seksuele aard (vrijwel altijd seksueel van aard). De onvruchtbaarheid zou genezen kunnen worden door de biecht van het geheim.

Er zijn ook recente voorbeelden te vinden van de opvatting dat geheimen zorgen voor ziekte. De Ojibwa stam in Canada bijvoorbeeld laten iemand die ziek is publiekelijk verantwoording afdragen voor zijn/haar zonde om zo het genezingsproces op gang te brengen. En de Ndembu stam in West Afrika stellen dat wanneer een lid van de stam ziek wordt alle leden van de stam moeten biechten om het individu te genezen omdat volgens hen ziekte ontstaat door zonde van de sociale gemeenschap.

Ook in de klassieke literatuur kan het thema geheimen en gezondheid teruggevonden worden. In 1785 bijvoorbeeld werd een novelle van Heinrich Jung-Stilling gepubliceerd, waarin de jonge ongetrouwde vrouw Sannchen heimelijk verliefd is op Theobald. Het steekt haar zo dat haar liefde voor hem geheim moet blijven dat ze langzaam in een depressie raakt. Pas na tussenkomst van de dominee kan ze het geheim opbiechten en knapt snel weer op. Een soortgelijk thema kan gevonden worden in een in 1843 geschreven Zwitserse novelle. Hierin wordt een rijke boerenzoon heimelijk verliefd op een dienstmeisje. Omdat zij beneden zijn stand is is hij bang dat zijn familie haar nooit zal accepteren en houdt hij zijn verliefdheid voor zich. Langzaam aan wordt de boerenzoon ziek. En als hij dan ook nog eens wordt uitgehuwelijkt aan een rijke maar arrogante boerendochter wordt hij steeds zieker terwijl de artsen machteloos staan. Als ten einde raad een waarzegster wordt geraadpleegd doorziet deze meteen het geheim van Jeremias, de verloving wordt verbroken en Jeremias mag zijn diensmeisje trouwen. Vanaf dat moment is hij snel genezen!

Wat doen geheimen met ons?

Geheimen hebben is niet iets dat vanzelf gaat, je moet er moeite voor doen. Geheimen kosten psychische en lichamelijke energie. Bepaalde geheimen zijn zo groot of zwaar dat je er last van kunt krijgen.

Psychische gevolgen van geheimen

De Amerikaanse hoogleraar Daniel Wegner heeft samen met Julie Lane een theorie ontwikkeld die de psychische gevolgen van geheimen beschrijft. Lane en Wegner stellen dat om geheimen te kunnen houden je constant op je tenen moet lopen om jezelf niet voorbij te praten. Om het geheim niet te verklappen onderdrukken wij daarom gedachten over het geheim: we proberen als het ware het geheim te vergeten. Helaas heeft dit juist een omgekeerd effect: je denkt er dan namelijk meer aan! De geheime gedachten komen vaker en op onverwachte momenten in het bewustzijn boven. Deze gedachten moeten dan weer onderdrukt en zo ontstaat een situatie waarbij je continu met je geheim bezig bent, en dit kan zelfs doorgaan wanneer het geheim eenmaal opgebiecht is of niet meer bestaat! Een goed voorbeeld is hun onderzoek naar geheime liefdesrelaties: Lane en Wegner vonden dat mensen die in hun verleden een stiekeme verhouding hielden, daar nog jaren later meer aan dachten, dan mensen waarbij de verhouding niet stiekem was. Deze theorie helpt ons te begrijpen hoe je van het hebben van een groot geheim psychische klachten kunt ontwikkelen zoals depressie en obsessies.

Lichamelijke gevolgen van geheimen

De Amerikaanse psycholoog James Pennebaker werkte als psycholoog in een gevangenis en merkte dat gevangenen zich veel beter voelden en minder ziek waren wanneer zij hun misdaad aan hem opbiechtten. Deze observatie leidde tot een zeer belangrijke theorie over hoe geheimen invloed kunnen uitoefenen op het lichaam. Pennebaker stelt dat mensen van nature graag over hun belevenissen en problemen praten. Niet over je geheimen praten betekend dus dat je je moet inhouden. Dit wordt het inhiberen van gedrag genoemd en dit gaat niet vanzelf: het kost energie. Iedere keer wanneer je je moet inhouden om niet over je geheim te praten onstaat een korte stress reactie in je lichaam. Dat is onder andere aangetoond door een verhoogd huidgeleidingsniveau (zweten). Omdat geheimen meestal, vooral de traumatische, langdurig van aard zijn zouden deze kortdurende stress reacties langzaam opbouwen. Uiteindelijk kunnen er daardoor lichamelijke ziekten ontstaan.

Deze theorie is niet geheel juist gebleken, en belangrijke punten van de theorie zijn nog onduidelijk, maar uit het onderzoek van Pennebaker en vele anderen wetenschappers is wel gebleken dat het schrijven over een geheim dat je dwars zit je welzijn kan bevorderen. Onderzoek onder diverse groepen mensen (zoals patiënten, studenten, en de algemene bevolking) heeft uitgewezen dat mensen met geheimen (vergeleken met mensen zonder geheimen):

-vaker ziek worden
-minder goed reageren op medische behandelingen
-vaker naar de dokter gaan
-een snellere ziekte progressie hebben
-meer lichamelijke klachten hebben
-een minder goed werkend immuunsysteem hebben

Met andere woorden: geheimen kunnen dus je lichaam en geest onder druk zetten. Het is op dit moment niet duidelijk welke geheimen nu wel schadelijk zijn en welke geheimen niet, maar het lijkt samen te hangen met de emotionele last die je door het geheim ervaart.

Hoe geheimen samenhangen met psychisch en lichamelijk welzijn samenhangen kunt u in het boek lezen. Daarin worden deze studies beschreven, en wordt ook dieper ingegaan op de manieren waarop geheimen een effect hebben op ons welzijn.

Copyright © 2019 Geheimen van Nederland! De anonieme geheimensite! Geheimen van Nederland staat onder eindredactie van psycholoog-onderzoeker dr. Andreas Wismeijer.
Site built by B-nuts