geheimen van

Lezingen

B

ent u na het lezen van de geheimen of de achtergrondinformatie op deze website of in het boek ook geraakt door de wereld van geheimen? Wilt u er meer over horen? Dr. Wismeijer verzorgt lezingen en cursussen over de psychologie van geheimen. Tijdens deze lezingen wordt de belangrijkste wetenschappelijke kennis over geheimen op een inspirende, heldere en toegankelijke wijze behandeld.Bent u na het lezen van de geheimen of de achtergrondinformatie op deze website of in het boek ook geraakt door de wereld van geheimen? Wilt u er meer over horen? Dr. Wismeijer verzorgt lezingen en cursussen over de psychologie van geheimen. Tijdens deze lezingen wordt de belangrijkste wetenschappelijke kennis over geheimen op een inspirende, heldere en toegankelijke wijze behandeld.


Gebruikelijk wordt de toehoorder aan de hand van een Powerpoint-presentatie, aangevuld met geluids- en videofragmenten, de belangrijkste aspecten rondom geheimen uitgelegd. Daarnaast worden veel voorbeelden gegeven, vooral uit de actualiteit. Geheimen vinden namelijk bijna dagelijks hun weg naar de kranten, tijdschriften, journaals en roddelbladen.

De lezingen worden voortdurend geactualiseerd. Daarnaast wordt altijd rekening gehouden met de interessen en vooropleiding van het publiek. Met meer dan 8 jaar ervaring als docent op universitair niveau heeft dr. Wismeijer ruime ervaring in het geven van lezingen voor kleine (tot 30 mensen) en grote groepen (tot 550 mensen).

Ook werd hij in 2009 tweede tijdens de masterclass wedstrijd op Bessensap, een wetenschapsevenement waar wetenschappers en wetenschapsjournalisten elkaar ontmoeten. Het doel van Bessensap is om wetenschappelijke kennis onder het voetlicht van een breed publiek te brengen. Goed kunnen presenteren is daarvoor een eerste vereiste.

Neemt u gerust hier vrijblijvend contact op voor meer informatie over de lezingen en voor reserveringen.

Eerder gaf hij lezingen voor:

Natuurmuseum

S5-Kunstenfestival: Strikt vertrouwelijk. Kunstenfestival in Leiden in het Scheltema Complex.

ScienceCafe Tilburg

"Schijn bedriegt". Symposium over bedrog, georganiseerd door studievereniging Complex en Studium Generale. Universiteit van Tilburg.

Theather Walhalla in Rotterdam, voor de voorstelling "Ans, heb jij nog wat?"


Ve

Algemene Studentenvereniging SSRE Eindhoven (diesweek).

Rotaryclub Tilburg.

GGZ Westelijk Noord Brabant

Belastingdienst

Copyright © 2019 Geheimen van Nederland! De anonieme geheimensite! Geheimen van Nederland staat onder eindredactie van psycholoog-onderzoeker dr. Andreas Wismeijer.
Site built by B-nuts