geheimen van

Literatuurlijst

H

ier geef ik wat suggesties voor te lezen literatuur over geheimen en hoe geheimen samenhangen met emoties en welzijn. En natuurlijk begin ik met mijn eigen boek! In dit boek vindt u een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke kennis over geheimen. Ik heb het boek bewust voor een breed publiek geschreven, zodat u geen wetenschapper of psycholoog hoeft te zijn om het te kunnen lezen.

Boeken

Wismeijer, A. A. J. (2009). Geheimen. De psychologie van wat we niet vertellen. Nieuw Amsterdam, 18,95. ISBN 9789046806371.

Bok, S. (1989). Secrets: On the ethics of concealment and revelation. New York: Vintage Books.

Ford, C. V. (1996). Lies!, Lies!!, Lies!!!: The Psychology of Deceit. Washington DC: American Psychiatric Press. ISBN 978-0-880-48997-3.

Kelly, A. E., (2002). The psychology of secrets. New York: Plenum. ISBN 978-0-306-46657-1.

Nyklicek, I., Temoshok, L.R., & Vingerhoets, A.J.J.M. (Eds)(2004). Emotional expression and health: Advances in theory, assessment and clinical applications. London: Brunner-Routledge. ISBN 978-1-583-91843-2.

Traue, H. & Pennebaker, J.W. (Eds.) (1993). Emotion, Inhibition, and Health. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers. ISBN 978-0-889-37060-9.

Wegner, D. M. (1989). White bears and other unwanted thoughts: Suppression, obsession, and the psychology of mental control. New York: Viking/Penguin. ISBN 978-0-898-62223-2.

Wegner, D. M. (2002). The illusion of conscious will. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-73162-1.

Wetenschappelijke artikelen

Bouman, T.K. (2003). Intra- and interpersonal consequences of experimentally induced concealment. Behavior Research and Therapy, 41, 959-968.

Ellenberger, H. F. (1965). The pathogenic secret and its therapeutics. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 2, 29-42.

Cole, S.W., Kemeny, M.E., Taylor, S.E., Visscher, B.R., & Fahey, J.L.(1996). Accelerated course of human immunodeficiency virus infection in gay men who conceal their homosexuality. Psychosomatic Medicine, 58, 219-231.

Esterling, B. A., Antoni, M. H., Kumar, M., & Schneiderman, N. (1990). Emotional repression, stress disclosure responses, and Epstein-Barr viral capsid antigen titers. Psychosomatic Medicine, 52, 397-410.

Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E., & Meeus, W. (2002). Keeping secrets from parents: Advantages and disadvantages of secrecy in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 31, 123-136.

Kelly, A. E., & McKillop, K. J. (1996). Consequences of revealing personal secrets. Psychological Bulletin, 120, 651-665.

Kelly, A.E., & Yip, J.J. (2006). Is keeping a secret or being a secretive person linked to psychological symptoms? Journal of Personality, 74, 1349-1369.

Wismeijer, A. A. J., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2007). De emotionele belasting van geheimen: Gevolgen voor de somatische gezondheid en implicaties voor de hulpverlening. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49 (6), 383-388.

Wismeijer, A. A. J., & van Assen, M. A. L. M. (2008). Do Neuroticism and Extraversion explain the negative effect of Self-concealment on subjective well-being? Journal of Personality and Individual Differences, 45, 345, 345-349.

Wismeijer, A. A. J., van Assen, M. A. L. M., Sijtsma, K., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2009). Is the negative association between self-concealment and subjective well-being mediated by mood awareness? Journal of Clinical and Social Psychology, 28, 728-748.

Copyright © 2019 Geheimen van Nederland! De anonieme geheimensite! Geheimen van Nederland staat onder eindredactie van psycholoog-onderzoeker dr. Andreas Wismeijer.
Site built by B-nuts