geheimen van

Tip

W

at kun je doen als je een geheim hebt dat emotioneel belastend voor je is? Moet je het met iemand delen? Het is belangrijk je te realiseren dat wanneer je je geheim aan iemand vertelt, je een andere relatie krijgt met de persoon aan wie je het vertelt. Soms wordt deze inniger en dieper. Soms echter kan het de vriendschap of relatie ernstig onder druk zetten, en verlies je die persoon misschien. In dat geval kan het resultaat van het delen van het geheim meer emotioneel belastend zijn dan het hebben van het geheim!

Wij raden dus niet aan altijd je geheim te delen met anderen, soms is het beter om iets voor je te houden. De Amerikaanse psychologe en geheimenexpert Anita Kelly zegt bijvoorbeeld dat je er eerst goed over moet nadenken of en aan wie je je geheim vertelt. Je moet bijvoorbeeld wel zeker weten dat die persoon betrouwbaar is en jouw geheim niet doorvertelt. Daarom heeft Kelly de volgende beslisboom bedacht:

1. Is het geheim je tot last?

(bijvoorbeeld doordat je door je geheim angst, depressie, of lichamelijke ongemakken als hoofdpijn ervaart, of omdat je je leven niet goed kunt leiden omdat je bepaalde plekken of mensen ontwijkt)

NEE? Dan is het niet nodig je geheim te delen. Je kunt dan geen schade oplopen door het te vertellen.

JA? Dan kun je je de volgende vraag stellen:

2. Is er in je directe omgeving een vertrouwenspersoon beschikbaar die discreet is, die goed kan luisteren, die niet-oordelend is en die je kan helpen met nieuwe inzichten?

NEE? Dan kun je je geheim in eerste instantie beter niet met iemand anders uit je directe omgeving delen maar eerder met een professionele hulpverlener zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, een priester of dominee/imam e.d. Enkele instanties kun je links in het menu vinden. Vind je het ook moeilijk om met hulpverleners te praten over je geheim, dan kun je er over schrijven in een dagboek. Ook kun je een brief schrijven naar jezelf of naar de persoon van je geheim, zonder de brief ooit te versturen.

JA? Praat er dan over met die persoon

Een meer uitgebreide beslisboom staat in het boek. Het laatste hoofdstuk is namelijk geheel gewijd aan zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je er aan denkt je geheim op te biechten. Iedere stap in de beslisboom in het boek (dat een update is van die van Kelly en dus ook meer uitgebreid is) wordt uitvoerig besproken waardoor je een meer bewuste keuze kunt maken.

Copyright © 2019 Geheimen van Nederland! De anonieme geheimensite! Geheimen van Nederland staat onder eindredactie van psycholoog-onderzoeker dr. Andreas Wismeijer.
Site built by B-nuts