geheimen van

Voorlichting

D

eze website heeft mede als doel om mensen over geheimen te laten schijven en inzicht te geven in de manier waarop geheimen invloed hebben op hun leven.

Bezoekers met grote of zware problemen kunnen hier adressen vinden van instanties waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

Tevens wordt er via deze site onderzoek gedaan naar de relatie tussen geheimen en welzijn. De kennis uit dit onderzoek en de input van de bezoekers op deze website wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in het fenomeen geheimen in relatie tot ons welzijn. De redactie van deze website is beschikbaar voor het geven van lezingen, colleges of voorlichting.

Wilt u een interview, meer weten over het geheimenonderzoek of over de manier waarop mensen omgaan met geheimen? Neem dan contact op met de redactie.

Klik HIER voor de contactgegevens.

Copyright © 2019 Geheimen van Nederland! De anonieme geheimensite! Geheimen van Nederland staat onder eindredactie van psycholoog-onderzoeker dr. Andreas Wismeijer.
Site built by B-nuts